InslijpCentrale Groningen

- Inspanningsverplichting

INSPANNINGSVERPLICHTING & EXTRA HANDLINGKOSTEN

Wanneer worden deze kosten in rekening gebracht?
Indien u een inslijpopdracht via de post naar ons verzendt en het blijkt dat de combinatie glas en montuur of de in te slijpen glazen ongeschikt zijn (bijv. Polyamide) dan wordt er voor een NL opdracht € 12.25 kosten incl. btw. in rekening gebracht.
Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien bijv. de opdracht reeds in het vooruit is voldaan en inslijpen achteraf toch niet mogelijk blijkt, het door u vooruitbetaalde bedrag wordt aan u teruggeboekt minus de extra handlingkosten.

Hoe zijn deze kosten opgebouwd?
De kosten bestaan uit onze retourzendkosten (binnen NL pakketpost € 7,25)  en handlingkosten tbv. € 5.= (totaal € 12.25 binnen NL)
Buitenlandse inzendingen betalen eveneeens € 5.=  handlingkosten vermeerdert met het voor het land van bestemming geldende retourzendtarief pakketpost. (variabel vanaf € 11,25 buiten NL)