InslijpCentrale Groningen

- Voorwaarden

voorwaardenDe belangrijkste punten uit onze Algemene Voorwaarden

  1. Al onze leveringen en transacties geschieden uitsluitend op onze Algemene Voorwaarden. Wij verzoeken u deze goed te lezen voor u gebruikt maakt van onze diensten.
  2. Door het plaatsen van een inslijpopdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van InslijpCentrale Groningen.
  3. Facturen -op rekening- hebben een betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum.
  4. Wij adviseren u de bril en de glazen in een beschermende verpakking op te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies tijdens transport.
  5. Na ontvangst van de inslijpopdracht bedraagt de doorlooptijd afhankelijk van uw betaalkeuze vanaf 1 werkdag*
  6. Verzendkosten heen en terug zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.
  7. Optische gegevens dienen duidelijk vermeld te worden: sterkte rechts, sterkte links, eventuele as-richting, pd rechts, pd links en inslijphoogte rechts en links.
  8. Glas/slijpranden worden standaard niet gepolijst, indien dit nodig is dit graag vermelden.
  9. Glasbrillen worden zowel met organische als met minerale glazen geboort en gemonteerd. Het breukrisico voor minerale boringen en de montage ligt geheel bij de opdrachtgever.
  10. Vermelde inslijpprijzen en toeslagen zijn per montuur tenzij anders vermeldt. Voor het vervangen van één glas geldt het volle tarief per montuur.
  11. LongLine glazen worden niet door ons ingeslepen.
  12. Toeslag € 4.00 voor extra gecurvde glazen, anders dan standaard curve.
  13. Toeslag € 4.00 voor polycarbonaat, Trivex en aanverwante speciale organische materialen ongeacht de curve daarvan.
  14. Speciale opdrachten en werkzaamheden worden in rekening gebracht volgens de benodigde tijd/ berekend volgens het geldend uurtarief.
  15. Monturen waarvan wij het risico op breuk te groot vinden, sturen wij zonder bewerking terug.
  16. Breukrisico* organische brillenglazen ligt bij ons, mits de door ons aanbevolen glaskeuze is gebruikt en de geleverde brillenglazen niet dunner uitvallen dan de voorgemonteerde proefglazen (shields) in het montuur.

* Breukrisico: Inslijpen/ montage / bewerkingen bij materiaal anders dan organisch dan is het breukrisico voor de opdrachtgever, dit geldt ook voor glasbrillen, strip en rim monturen anders dan organisch met index 1.53, 1.59, 1.6, 1.67 en 1.74 en voor breuk/ beschadiging van alle reeds voorgeslepen en nogmaals te bewerken brillenglazen ongeacht de index. De opgegeven doorlooptijd is indicatief, hieraan zijn geen rechten te ontleden.

Weergegeven prijzen en tarieven op deze pagina zijn exclusief 21% BTW.

Indien u de gehele tekst van onze Algemene Voorwaarden wilt lezen ..klik hier